İTÜ Bilişim Enstitüsü
Uydu Haberleşmesi ve
Uzaktan Algılama Programı

Kurulus Amacı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, ‘Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı’ , elektromagnetik dalga propagasyonu, optik ve radar teknolojilerine dayanan uydularla uzaktan algılama, işaret ve görüntü işleme teknikleri uygulanarak ve elde edilen verilerin oluşturulması, iletilmesi ve saklanması amacıyla haberleşme alanındaki işaret işleme tekniklerinin ve yüksek hızlı ve uzak mesafeler arası uydu haberleşmesi gibi yöntemler kullanılılarak uzaktan algılama ve haberleşme teknolojileri alanlarında Türkiye de yeterli bilgi birikimini sağlamayı , ülke gereksinimleri için kaliteli uzman araştırmacı ve akademisyenler kazandırmayı ve ileri teknolojik düzeyde araştırma ortamı sağlamayı amaçlar.

Bu program, uydular ile uzaktan algılama ve haberleşme alanlarında uzman kişilerin yetişmesini sağlayarak ülke gereksinimlerine ve uzaktan algılama teknolojilerinin başlıca uygulama alanları olan Doğal Kaynakların Araştırılması ve Yönetimi, Çevre Kalitesinin Araştırılması, Tarım ve Rekolte Tahmini, Şehir ve Bölge Planlama, Afet Yönetimi, Meteoroloji, Arazi Kullanımı ve Ekonomik Gelişimi ve İnsan Sağlığı ve Güvenliği ‘ne katkıda bulunmaktadır . Aynı zamanda bu program interdisipliner özelliği ile farklı lisans programlarından gelebilecek olan öğrenciler sayesinde güçlü bir eğitim tabanı oluşturmaktadır.

PROGRAM YÜRÜTME KURULU

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, ‘Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı’ , Program Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim AKDUMAN olup, Program Yürütme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Ahmet Hamdi KAYRAN, Prof.Dr. Elif SERTEL ve Doç.Dr. Şinasi KAYA'dir.

İTÜ UHUA ERASMUS Program Koordinatörü Prof.Dr. Elif SERTEL'dir.

Devam
İstanbul Teknik Üniversitesi